Aktuelle saker på nsfn.no

Få kull

Uoffisielle rapporter fra hele Sverige og Norge tyder på få kull og liten produksjon.

 Det begynner så smått å ramle inn med både takseringer og uoffisielle rapporter om årets skogsfuglproduksjon og det er nedslående for hele Norge og Sverige. Endelig svar får vi ikke før båndtvangen oppheves og jaktprøvesessongen starter for fullt. Likevel kan vi med rimelig sikkerhet si at det neppe blir noe kronår. 

Elendig produksjon i hele Norge og store deler av mellom Sverige i fjor har ikke lagt grunnlaget for tilstrekkelig stammfuglbestand. Det i kombinasjon med gnagerår og enorme mengder smårovvilt er antakeligvis  medvirkende. Men det kan virke som den fuktige sommeren også i år har medført store tap av kyllinger. Vi har hørt om flere døde kyllinger som har dødd av ukjente årsaker (ikke rovvilt).

Stammen er i fare, reproduksjonen er katastrofalt lav sier Tjäderobservatörerna og skylder på hogst og været. Les mer i Norrlänska Socialdemokraten

Vi krysser fingre og håper at alle signaler er feil.