Aktuelle saker på nsfn.no

Betaling prøver

Dessverre er vi ikke på topp når det gjelder å merke innbetalingene for prøver etc., noe som medfører unødvendig ekstra arbeide for kassereren.

For fremtiden vennligst merk innbetalingen med prøve nummer hundens navn og reg. nummer.