Aktuelle saker på nsfn.no

Grasrotandelen

NSFN er nå godkjent som mottaker av grasrotandelen.

Årsmøtet 2014 anmodet styret å se etter muligheter for å få inntekter til klubben.
Vi har jobbet et år med å få dette til, og endelig har det lykkes
Nå er det opp til klubbens medlemmer, og gjerne noen dere kjenner, og bidra til denne mulighet for et kjærkomment tilskudd.
Det er enkelt å registrere deres spillekort med NSFN som grasrotmottaker.
Ta med NSFN sitt organisasjonsnr.981999789
til en tippekommisjonær og si at du vil registrere dit spillekort med NSFN som grasrotmottaker, de ordner dette med noen få tastetrykk.
Du kan også gå inn på Norsk Tipping sine hjemmesider og registrere deg elektronisk.
Er du tilknyttet en annen grasrotmottaker og ønsker og knyttes til NSFN i stedet bruker du samme fremgangsmåte.
Så langt er det 4 registrerte for NSFN – Håper at så mange som mulig benytter muligheten.
P.S – kjenner du noen som ikke er tilknyttet grasrotandelen så spør om de kan knytte seg til NSFN, det koster ikke noe.
Ikke vent – registrer ditt spillekort så fort som mulig

Hilsen

Styret NSFN