Aktuelle saker på nsfn.no

Endringer jaktprøveutvalget

Endringer i Jaktprøveutvalg.

Hans Halvorsen har meddelt at han trekker seg som leder av Jaktprøveutvalget.

Hans har ledet jaktprøveutvalget i mange år og ordnet med det meste her, det være seg terminlister, tilrettelegging for jaktprøver, dommeroppsett, opplæring av dommeraspiranter osv.

Vi takker Hans for den mangeårige innsatsen han har gjort også innenfor dette området.

Øyvind Aasen går også ut av jaktprøveutvalget, vi takker Øyvind for hans innsats opp gjennom årene

Nye medlemmer i Jaktprøveutvalget blir:

Leder: Jon Bjarne Onsøien

Medlem: Anders Fostad

Medlem: Tom Lund

 

Tom Lund

Leder NSFN