Aktuelle saker på nsfn.no

RAS - rasespesfikke avlsstrategier

Revisjon av eksisterende RAS utsettes

Hovedstyret har tidligere vedtatt at revisjon av Rasespesifikke avlsstrategier (RAS) skal utsettes til nye it-verktøy for beregning av avl- og helsestatistikk er ferdigstilte. På grunn av stor pågang på nye it-prosjekter, er dessverre arbeidet med de nye helseverktøyene forsinket. Dette medfører at også revisjon av RAS, utsettes.

https://www.nkk.no/rasespesifikke-avlsstrategier/category973.html?r