Avlsrådet

 AvlsrådetLeder og Finsk Spets:   
Knut Østmo
7120 Leksvik
Tlf: 74857637
Mob: 92207046
E-post: knut-oes@online.no


Norrbottenspets:
Guri Eggen
Storvegen 58

2332 Åsvang
Mob: 93884666
E-post: gureggen@gmail.com

Terje Holden
Lermosen
1940 Bjørkelangen
Tlf: 63882546
E-post: terje@tertitten.com
Avlsrådet har en viktig funksjon i klubbens arbeid med å ivareta våre rasers interesser. Rådet skal hjelpe og veilede medlemmer som ønsker å sette valper på sin tispe eller benytte sin hannhund i avl. Dette er et stort ansvar som ligger ene og alene på oppdretter selv. Avlsrådet sitter inne med mye kunnskap om individene og deres slektslinjer. Klubbens og rådets retningslinjer er helt i tråd med NKK sine retningslinjer. Vår avlspolicy ligger godt forankret i boken "Genetikk, Avl og Oppdrett" av Astrid Indrebø, NKK.