Jaktprøver 2017

60-16001

Jaktprøve Morttjernsberget

Den 20. og 21. august ble årets 1. faste jaktprøve gjennomført på kjente marker i Grue kommune.

I fjor ble jaktprøver gjennomført i samme terreng med bare 2 dagers forskjell, den gangen med Per Martin Korsmo som prøveleder og meg som NKK representant. Nå er det snart ett år siden Per Martin gikk bort og jeg må si at jeg savner ham sterkt. Men livet må gå videre selv om noen av oss etter vært går til de evig jaktmarker.

Det var stor forskjell på årets fuglebestand i relasjon til fjoråret, og da med positivt fortegn, ikke en ekvipasje gikk fugl tomme selv om det ikke ble de høye poengsummene. I varmt høstvær og med samlede kull er det ikke enkelt å oppnå 1. premie.

HWH