Jaktprøver 2017

Jaktprøve 60-16002_60-16003

Prøveleders kommentarer.

Det ble funnet noe mindre fugl enn forventet, i forhold til meldinger om observerte skogsfuglkull i løpet av sommeren. Det ble imidlertid funnet tilstrekkelig fugl til at antall premieringer skulle vært noe høyere. Likeledes skulle det vært noen 1. og 2. premier. Årsaken til dette må nok skrives på kontoen for manglende rutine. Med mange unge hunder til start er det ikke å forvente at fuglearbeidet er helt på topp. Rutinen kommer imidlertid med mer erfaring. Selv om det er ekstremt vanskelig å oppnå en 1. premie er det teoretisk mulig på en fugl. Med 2 finnende er det absolutt ingen umulighet å oppnå en 1. premie. Da holder det med 2 primærloser på 10 minutter og en fornyet los på 10 minutter. Det hjelper ikke å finne mye fugl hvis prøveekvipasjen ikke greier å ivareta mulighetene og omsette dem i godt fuglarbeide. Forholdene var relativt ordinære, verken utpreget gode eller dårlige.

 

 

 

Lørdag

Søndag

Totalt

 

FM

F

FM

F

FM

F

Antall FM/F

16

13

21

18

37

31

Antall startende

11

11

10

10

21

21

Gjennomsnitt

1,5

1,2

2,1

1,8

1,8

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Premiering:

 

 

 

 

 

 

Første

0

 

0

 

 

 

Andre

0

 

0

 

 

 

Tredje

3

 

3

 

 

 

Null

8

 

7

 

 

 

  

mh

Roy