Årets oppdretter

ÅRET’S OPPDRETTER

Vandrepremien ”ÅRETS OPPDRETTER” ble gitt i gave til klubben av Kristin Hansen på årsmøte 2010.

Premien som er en glass tiur deles ut hvert år på klubbens årsmøte, første gang i 2011.

Alle medlemmer av NSFN har rett til å delta med rasene Finsk Spets og Norrbottenspets. Poengberegningen følger kalenderåret. Oppnådde poeng av egen hund samt eget oppdrett teller. Eier og oppdretter tilgodeses like mange poeng iflg. poengtabell.

UTSTILLINGER

BIS NSFN’s spesialutstilling 5 poeng

BIR/BIM NSFN’s spesialutstilling 4 poeng

UTSTILLINGSCHAMPIONAT 3 poeng

BIR fra annen utstilling 2 poeng

BIM fra annen utstilling 1 poeng

JAKTPRØVER

NORDISK ELLER NORSK MESTER 5 poeng

JAKTCHAMPIONAT 4 poeng

CACIT eller LANDSKAMPDELTAGER 3 poeng

1 Pr. jaktprøve 3 poeng

2 Pr. jaktprøve 2 poeng

3 Pr. jaktprøve 1 poeng

Den som oppnår høyeste poengsum, vinner premien og beholder den til neste årsmøte. Ved 3 napp i premien vinnes den til odel og eie.

Hundeier/oppdretter er selv ansvarlig for innberetning av resultater til NSFN’s sekretær innen 20. februar hvert år.