Grasrotandelen

NSFN er nå godkjent som mottaker av grasrotandelen.

Årsmøtet 2014 anmodet styret å se etter muligheter for å få inntekter til klubben.
Vi har jobbet et år med å få dette til, og endelig har det lykkes
Nå er det opp til klubbens medlemmer, og gjerne noen dere kjenner, og bidra til denne mulighet for et kjærkomment tilskudd.
Det er enkelt å registrere deres spillekort med NSFN som grasrotmottaker.
Ta med NSFN sitt organisasjonsnr.981999789
til en tippekommisjonær og si at du vil registrere dit spillekort med NSFN som grasrotmottaker, de ordner dette med noen få tastetrykk.
Du kan også gå inn på Norsk Tipping sine hjemmesider og registrere deg elektronisk.
Er du tilknyttet en annen grasrotmottaker og ønsker og knyttes til NSFN i stedet bruker du samme fremgangsmåte.
Så langt er det 4 registrerte for NSFN – Håper at så mange som mulig benytter muligheten.
P.S – kjenner du noen som ikke er tilknyttet grasrotandelen så spør om de kan knytte seg til NSFN, det koster ikke noe.
Ikke vent – registrer ditt spillekort så fort som mulig

Hilsen

Styret NSFN

Svenskt jaktkort

Svensk jaktkort på nett

Vi har i alle år vær vant til å kjøpe svensk statlig jaktkort i svenske banker. Dette er ikke lenger nødvendig, vi kjøper nå enkelt jaktkortet på nett.

Her er prosedyren:

Først registrerer du deg som utenlandsk jeger i naturvårdverket, adresse: naturvårdsverket.se velg jaktkort og så er det bare å følge henvisninger på nettet men dersom du ikke allerede er registrert i svenske jegerregisteret må du først registrere deg.

Betaling prøver

Dessverre er vi ikke på topp når det gjelder å merke innbetalingene for prøver etc., noe som medfører unødvendig ekstra arbeide for kassereren.

For fremtiden vennligst merk innbetalingen med prøve nummer hundens navn og reg. nummer.

Nye regler jaktprøver

Ny praksis ved arrangering av prøve

Alle NKKs klubber og forbund, samt samarbeidende foreninger som arrangerer terminfestede prøver, gjøres oppmerksomme på ny praksis ved arrangering av prøve. Etter en gjennomgang av rutiner i NKKs administrasjonen er det ikke lenger nødvendig å melde inn dommere og NKK-representanter 14 dager før prøven.

Fra 1. juniføres dommere og NKK-representant opp i de øvrige papirer for den aktuelle prøvetypen, slik at alt sendes inn i etterkant av prøven. Bruk av utenlandske dommere må fortsatt meldes inn 4 uker for prøven avholdes.

Klubb/forbund må fortsatt forespørre og skaffe personell i henhold til gjeldende prøveregelverk, det er kun innsendingsordningen i forkant av prøven som opphører.

Nye oppdaterte prøvemapper finner du her.

Vi ber dere sørge for å videresende informasjon til de ansvarlige personer i klubben. Og om noe er uklart ber vi dere ta kontakt.