Årsmøte 2018

Det inviteres til Årsmøte og Årsmøtemiddag 

ÅRSMØTE 17. mars 2018

 Årsmøte og Spesialutstilling NSFN for 2017 vil bli avholdt på Best Western Stav Hotell lørdag 17. mars 2018 kl. 16.00.

Adresse: Svebergveien, 7550 Malvik

 Saker til behandling (fullstendige sakspapirer vil være tilgjengelig for medlemmene på NSFN sin hjemmeside innen 03.03.2018.) Konstituering/årsberetning, regnskap/ budsjett, innkomne saker/forslag fra styret, valg, premieutdeling.

For å ha stemmerett må kontingent for 2018 være betalt innen årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes skriftlig via brev, eller E-post til følgende adresse:

NSFN/V, Morten Johansen, Strømsborgveien 32a 0287 Oslo

E-post: mojohans@gmail.com

Tidsfrist for innsending av saker er 17.02.2018

Forslag på kandidater til styret eller andre verv i klubben, sendes valgkomiteen skriftlig. Tidsfrist 17.02.2018 til følgende adresse:

Leder: Kristin Hansen, epost: kris65@online.no telefon: 95798017

Medlem: Oddbjørn Nordhagen, epost: oddbjorn.nordhagen@gmail.com

Vara: Jon Erling Skåtan, epost: elg.jakt@live.no

Styremedlemmer velges for 2 år. Følgende er på valg:

  • Leder: Tom Rune Lund
  • Medlem: Jon Bjarne Onsøien
  • Medlem: Knut Østmo

 Varamedlemmer velges for 1 år. Følgende er på valg:

  • Mari Hagenlund
  • Christoffer Torp

 Revisor velges for 1 år: Øyvind Aasen Vararevisor: Kristin Hansen

 Valg komité 1 medlem

Går ut: Kristin Hansen

 

Årsmøtemiddag:

Middagen serveres ca. kl. 19,00.
Middagen koster Kr 395,- pr. person

Drikke kommer i tillegg og bestilles ved bordet

Premieutdelingen vil foregå under årsmøtemiddagen.

Overnatting inkl. frokost

Enkeltrom kr.750,-

Dobbeltrom kr. 899,-                                                         

Det er tillatt med hund på rommet men det koster kr. 300 i tillegg for inntil 2 hunder og de må være i bur.

 Bestilling sendes innen 01. mars 2018 til:

NSFN /v Knut Østmo Epost: knut-oes@online.no

Tlf: 92207046

Betaling skjer til Hotellet ved ankomst eller avreise 

Styret ønsker alle velkommen til årsmøtet for 2017.

 

Grasrotandelen

NSFN er nå godkjent som mottaker av grasrotandelen.

Årsmøtet 2014 anmodet styret å se etter muligheter for å få inntekter til klubben.
Vi har jobbet et år med å få dette til, og endelig har det lykkes
Nå er det opp til klubbens medlemmer, og gjerne noen dere kjenner, og bidra til denne mulighet for et kjærkomment tilskudd.
Det er enkelt å registrere deres spillekort med NSFN som grasrotmottaker.
Ta med NSFN sitt organisasjonsnr.981999789
til en tippekommisjonær og si at du vil registrere dit spillekort med NSFN som grasrotmottaker, de ordner dette med noen få tastetrykk.
Du kan også gå inn på Norsk Tipping sine hjemmesider og registrere deg elektronisk.
Er du tilknyttet en annen grasrotmottaker og ønsker og knyttes til NSFN i stedet bruker du samme fremgangsmåte.
Så langt er det 4 registrerte for NSFN – Håper at så mange som mulig benytter muligheten.
P.S – kjenner du noen som ikke er tilknyttet grasrotandelen så spør om de kan knytte seg til NSFN, det koster ikke noe.
Ikke vent – registrer ditt spillekort så fort som mulig

Hilsen

Styret NSFN

Svenskt jaktkort

Svensk jaktkort på nett

Vi har i alle år vær vant til å kjøpe svensk statlig jaktkort i svenske banker. Dette er ikke lenger nødvendig, vi kjøper nå enkelt jaktkortet på nett.

Her er prosedyren:

Først registrerer du deg som utenlandsk jeger i naturvårdverket, adresse: naturvårdsverket.se velg jaktkort og så er det bare å følge henvisninger på nettet men dersom du ikke allerede er registrert i svenske jegerregisteret må du først registrere deg.

Betaling prøver

Dessverre er vi ikke på topp når det gjelder å merke innbetalingene for prøver etc., noe som medfører unødvendig ekstra arbeide for kassereren.

For fremtiden vennligst merk innbetalingen med prøve nummer hundens navn og reg. nummer.

Flere artikler …