Årsmøte 2019

 

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG SPESIALUTSTILLING

Tid: 23.mars 2019

Sted: Osensjøen Adventure

Peter Steinmosvei 1, 2560 Osen

PROGRAM:

Lørdag 23. Mars 2019

09:00 Ringtrening ved Renate Sørensen

10:30 Utdeling av startnummer

11:00 Spesialutstilling

16:00 Årsmøte

19:00 Årsmøtemiddag

 

Søndag

 Frokost - avreise

UTSTILLING:

Dommer: Siv Sandø

Spesialutstilling for Finsk Spets og Norrbottenspets. Det deles ut STOR CERT for klubbens raser.

Påmeldingsfrist: 28. februar 2018.

Det er påmelding til Spesialutstilling på Web via NKK

ÅRSMØTE:

Alle saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene 9. mars på NSFN sine hjemmesider

Saker til behandling: årsberetning, regnskap med revisorsberetning, budsjett for 2019, innkomne saker/ forslag til kandidater til styret, valg.

Premieutdeling skjer under årsmøtemiddag. For å ha stemmerett må kontingent for 2019 være betalt innen frist satt av NKK. Medlemskontingent betales via «min side»

Det serveres /kaffe/te/vann og kake under årsmøtet.

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes skriftlig via brev, eller E-post senest innen 23. februar 2019 til følgende adresse:

NSFN/V, Mari Hagenlund, Ole Evenstadsvei 1381, 2480 Koppang

E-post: mari.hagenlund@hihm.no

 

Forslag på kandidater til styret eller andre verv i klubben, sendes valgkomiteen skriftlig.

 tidsfrist 23. februar 2019, til følgende adresse:

 

Leder: Oddbjørn Nordhagen, Mob: 41334958,

E-Post: oddbjørn.nordhagen@gmail.com

Medlem: Jon Erling Skåtan, Mob.48254803, E-post:elg.jakt@live.no

Vara: Knut Østmo Mob.92207046 E-post: knut-oes@online.no 

 

Styremedlemmer velges for 2 år. 

Følgende er på valg:

  • Styremedlem: Morten Johansen
  • Kasserer: Renate Sørensen

 

Varamedlemmer velges for 1 år.

 Følgende er på valg:

  1. Varamedlem Christoffer Torp
  2. Varamedlem Jon Erling Skåtan

Revisor velges for 1 år:  

Kristin Hansen er på valg

Valgkomité: Leder går ut:

Oddbjørn Nordhagen

Internt opprykk i valgkomiteen og et nytt varamedlem velges

 

ÅRSMØTEMIDDAG:

 

Festmiddag lørdag kveld med oppdekket koldtbord. Serveres Kl.19.00

  • Selskapskoldtbord med varmretter, dessert og kaffe, Kr 430,- per. person
  • Drikke kommer i tillegg og bestilles ved bordet

Premieutdelingen vil foregå under årsmøtemiddagen.

 

OVERNATTING:

 

Overnatting:   Kr 1000,-  for dobbeltrom

                        Kr.  900,-  for enkeltrom

 

  • Internat 15 dobbeltrom à 30 senger
  • Leilighet 1 3 soverom à 6 senger kr. 900.- pr. natt pr. rom
  • Tårnleilighet 700,- pr. Natt

I leilighet 1 og tårnleilighet er det mulighet for selvhushold, men frokost kan kjøpes i kafè for kr. 90,- pr. pers.

Det er mulighet for oppstilling av bobil og campingvogn med strømtilkopling

Årsmøtemiddag: kr. 430, per. person                                                                    

 

Det er tillatt med hund på rommet.

Frokost: Serveres mellom Kl. 09.00 og 10.00.

 

NB: Bestilling for overnatting og årsmøtemiddag gjøres direkte til Osensjøen Adventure innen 15. februar 2019

Telefon: 94884946 - 62443588

 

Betaling skjer til Osensjøen Adventure ved ankomst.

Drikke til årsmøtemiddag kan betales ved kjøp eller ved levering av romnøkkel ved avreise søndag

 

Styret ønsker alle velkommen til Spesialutstillingen og Årsmøte