Styret og utvalg

Adresseliste for NSFN

Klubbens adresse: 

 

oppdatert 12.08.2019

 

NSFN V/Tom Rune Lund
Bergstigen 8
1472 FJELLHAMAR
Org.nr: 981999789
Kontonummer: 1830.30.20191
E-post: tomrunelund50@gmail.com
E-post: finskspets-norrbottenspets@klubb.nkk.no
Hjemmeside: http://www.nsfn.no

 

STYRET 

Leder:  

Tom Rune Lund
Bergstigen 8
1472 FJELLHAMAR

Mob: 915 19 565 
    

E-post: tomrunelund50@gmail.com

Nestleder: 

Jon Bjarne Onsøien
Gamle Kikutveg 51
3719 Skien 

 

Mob: 990 14 998

 

E-post: jon.bjarne@onsoien.no 

Sekretær:

Mari Hagenlund
Strandveien 44
2450 Rena

 

Mob: 971 42 555

 

E-post: hagenlundmari@gmail.com

Kasserer               

Renate Sørensen
Jonsbråtavegen 46
2080 Eidsvoll

Mob: 913 54 162 

 

E-post: res@view.no 

 

 Medlem

Kent Støkket

Strandbygdvegen 103

2408 Elverum
 

Mob:

 

 E-post: kent.stokket@gmail.com

Varamedlem:

Christoffer Torp
Frognerstrandvegen 85
2166 Oppaker

Mob: 901 14 977

E-post: finskspets@gmail.com 

Varamedlem:

 Jon Erling Skåtan

Mob: 482 54 803

E-post: elg.jakt@live.no

       

AVLSRÅD

Finsk Spets:

     

Leder

Knut Østmo 
7120 Leksvik

Tlf:    74857637 
Mob: 922 07 046  

E-post: knut-oes@online.no  

Norrbottenspets:

     

Medlem:

Terje Holden
LIERMOSEN 102
1940 Bjørkelangen

 Mob: 984 08 896


E-post: holden.terje@gmail.com

 

       

JAKTPRØVEUTVALG  

Leder:

Jon Bjarne Onsøien
Gamle Kikutveg 51
3719 Skien 

Mob: 990 14 998

E-post: jonbjarne@onsoien.no

Medlem:

Tom Lund

Mob: 915 19 565 

E-post: tomrunelund50@gmail.com

Medlem:

Anders Frostad

Renåkervegen 2

7620 Skogn

Mob: 917 33 569

E-post: afostad@hotmail.com

       

SPETS NYTT

Ansvarlig utgiver:

Tom Rune Lund
Bergstigen 8
1472 FJELLHAMAR

Mob: 915 19 565   

E-post: tomrunelund50@gmail.com

Redaktør:

Jon Erling Skåtan
Birkelandsveien 112
4588 Kvås

Mob: 482 54 803

E-post: elg.jakt@live.no 

       

HJEMMESIDENE

Ansvarlig utgiver:

Tom Rune Lund
Bergstigen 8
1472 FJELLHAMAR

Mob: 915 19 565 

E-post: tomrunelund50@gmail.com

Web-redaktør: 

Christoffer Torp

 Mob: 901 14 977

E-post: finskspets@gmail.com 

Webredaksjon

 

Jon Erling Skåtan

Mob: 482 54 803

 

E-post: elg.jakt@live.no 

ARRANGEMENTSKOMITÉ ØSTLANDET

Leder: 

Grete Waltoft

 

Mob: 995 04 403

E-post:grete.waltoft@gmail.com

 

Medlem: 

Kristin Hansen
  

Mob: 957 98 017

E-post: kris65@online.no

Medlem: 

Rune Viddal  Jobb:918 81 139  E-post:ruvidd@online.no
       

ARRANGEMENTSKOMITÉ TRØNDELAG

Leder:

Aune, Herman
Folstad
7290 Støren

Mob: 958 93 794   

E-post: elinaune@hotmail.com

Medlem: 

Knut Østmo 
7120 Leksvik

Tlf:    74857637 
Mob: 922 07 046 

E-post: knut-oes@online.no  

ARRANGEMENTSKOMITÉ NORDLAND

Leder: 

Kenneth Norum
Langfjellveien 132
8615 Skonseng

Mob:  990 22 428

E-post: tiurtun@bgnett.no

Medlem: 

Kenneth Engesbakk

 Mob: 990 22 588

E-post:kenneth.engesbakk@yahoo.no

REVISORER

Revisor: 

Kristin Hansen

 Mob: 957 98 017

E-post: kris65@online.no 

Vararevisor:

 

   
       

VALGKOMITÉ

Leder:

Oddbjørn Nordhagen

Mob: 413 34 958

E-post: oddbjorn.nordhagen@gmail.com 

Medlem

Jon Erling Skåtan

 Mob: 482 54 803

E-post:elg.jakt@live.no 

Varamedlem

Knut Østmo

Mobil: 922 07 046

E-post: knut-oes@online.no