Årets Spets

Resultatet fra de to beste jaktprøver og beste resultat fra en utstilling vil være tellende. Det er kun resultater registrert av NKK som er gjeldende.

De to høyeste poeng summene oppnådd på jaktprøve legges sammen med poeng gitt etter beste resultat oppnådd på utstilling.

Poengskala til Årets Spets: Resultat

Poeng

BIS ved NSFN sin spesialutstilling

100

BIR -”-

95

BIM -”-

90

VINNER tittel, alle.

90

BIS ved andre utstillinger

90

BIR -”-

85

BIM -”-

80

Hunder tildelt Cert eller CK

80

Hunder i CHK som ikke får CK

75

Excellent ved alle typer utstilling

70

Very good ”-”

50

Good ”-”

30

Hundeeier/oppdretter er selv ansvarlig for innberetning av resultater til NSFN’s sekretær innen 1. februar hvert år.

Lenke til skjema for påmelding:

Påmelding Årets Spets