Kvalifisering til NMHF

Kvalifiseringsregler NMHF

 

For å delta i NM må eier av hunden være medlem i NSFN og hunden være registrert i NKK.

Det er kun spesialklubbens to raser som kan delta.

Dommer situasjonen skal vurderes årlig. Målet er 10 startende hunder i NM

Inntil videre skal det delta 7 hunder som vil være standarden inntil dommersituasjonen tilsier flere startende.

Det skal alltid utregnes 4 reserver som skal bekjentgjøres sammen med de kvalifiserte hunder.

Tellende er hundens 2 beste resultater oppnådd på prøve.

Poeng oppnådd under et NM er ikke kvalifiserende til neste års NM.

Prøvesesong starter i august og avsluttes mars/april påfølgende år.

Ved poenglikhet går den hunden som har oppnådd høyeste enkelt poengsum foran.

Ved fortsatt like resultater rangeres resultat fra fastprøver foran bevegelig prøve.

Ved fortsatt likhet rangeres yngste hund foran.

Det er kun prøver avviklet i Norge og anerkjent av NKK som er tellende.

Resultater fra Nordisk mesterskap teller ikke.

(Vedtatt av NSFN’s styre 12.01.2017)

Hunder som blir kalifiserte til NMHF publiseres i god tid før NMHF, og kvalifiserte deltakere får invitasjon.