Aktuelle saker på nsfn.no

Invitasjon til medlemmer av NSFN til innføring og deltakelse på jaktprøver

Invitasjon til medlemmer av NSFN til innføring og deltakelse på jaktprøver

 

Vi inviterer deg, som eier Finsk Spets eller Norrbottenspets, og som ønsker å vite mer om hvordan jaktprøver gjennomføres til en samling på Veståsen ved Dokka i Oppland.

Vi har leid en hytte med 10 sengeplasser av Kistefos skog midt i et flott jakt/prøveområde hvor vi har lagt opp til 14 prøveruter. Hytta heter Vestmanli og ligger helt nede ved Ytre Tverrvann. Vi har arrangert Norsk Mesterskap i dette området ved 2 anledninger og en jaktprøve for juniorer og damer.

Denne gang vil vi arrangere en samling rettet spesielt mot nybegynnere og som ønsker å starte sin hund på jaktprøver og er noe usikre på hvordan dette gjennomføres. Dette gjelder også om det er et familiemedlem som vil starte med familiens hund. (damer, juniorer) Det vil bli anledning til å starte hunden på jaktprøve denne helgen, dommerene vil kunne bidra med rettledning under prøvens gjennomføring. Prøvenes resultater vil være tellende og vil bli registrert hos NKK.

Det vil koste kr. 300 pr. deltaker for helgen som dekker overnatting, uansett om en bor i bobil/campingvogn eller telt, og mat til dommerene og prøveledelsen

Jaktprøven blir en bevegelig prøve og koster kr. 400 pr. start

Førstegangsstartende på jaktprøve betaler kr. 250

Tidspunktet er fra 16. til 18. august – se program lenger ned

Deltagende hunder må være registrert i NKK og hundeeier medlem av NSFN

Prøvene blir gjennomført i henhold til NKK sitt regelverk og NSFN sine jaktprøveregler

Prøvene vil ha en varighet på 3 timer

Vi vil søke om disp. fra båndtvangsbestemmelsene

Det er krav om at deltagende hund har godkjent sauerenhetsbevis

Hunden må være fylt 9 måneder på startdato

Det er ikke krav om godkjent Patellaattest

Godkjent vaksinasjonsattest må vises til prøveledelse

Det er dårlig mobildekning i området.

Hytta er utstyrt med solcellepaneler og 220 V aggregat.

Det er anledning til å bruke bobil/campingvogn eller telt. Ved bruk av bobil/campingvogn må dette avtales med prøveledelsen.

Vi vil arrangere 4 samlede bevegelige prøver denne helgen, 2 prøver vil være forbeholdt nye deltagere og 2 prøver vil være forbeholdt dommere som stiller seg til disposisjon til samlingen.

Det vil bli satt en begrensning på antall deltakere, avhengig av hvor mange dommere som kan stille opp på dette arrangementet. Det er de som ikke har stilt hund på jaktprøve tidligere som blir prioritert.

Påmelding til samlingen gjøres til Tom lund på mailadresse: tomrunelund50@gmail.com innen 10.juli 2019.

Alle som melder seg på blir tilskrevet om de kommer med eller ikke og får informasjon om innbetaling av deltakeravgift. Samt en detaljert veibeskrivelse.

Program blir som følger:

Fredag 16. august kl. 1600 – 2100 innkvartering

Lørdag 17. august            kl. 0700 – 0800 frokost

Kl. 0800 – 1100 innføring i gjennomføring av jaktprøver og hvilke momenter  dommer vurderer under prøven

Kl.1100 -1400 bevegelige prøver

Kl.1500 – 1800 bevegelige prøver

Kl 1900 – gjennomgang av prøvene og resultater og felles middag med sosialt samvær utover kvelden

Søndag 18. august          kl. 0700 – 0800 frokost

                                               Kl. 0800 – 1100 beveglig prøver

                                               Kl. 1200 – 1500 bevegelig prøver

Gjennomgang av prøver og avslutning