Resultat for vårprøven i tidsrommet 2.1 – 31.3 2021