Aktuelle saker på nsfn.no

Nye regler jaktprøver

Ny praksis ved arrangering av prøve

Alle NKKs klubber og forbund, samt samarbeidende foreninger som arrangerer terminfestede prøver, gjøres oppmerksomme på ny praksis ved arrangering av prøve. Etter en gjennomgang av rutiner i NKKs administrasjonen er det ikke lenger nødvendig å melde inn dommere og NKK-representanter 14 dager før prøven.

Fra 1. juniføres dommere og NKK-representant opp i de øvrige papirer for den aktuelle prøvetypen, slik at alt sendes inn i etterkant av prøven. Bruk av utenlandske dommere må fortsatt meldes inn 4 uker for prøven avholdes.

Klubb/forbund må fortsatt forespørre og skaffe personell i henhold til gjeldende prøveregelverk, det er kun innsendingsordningen i forkant av prøven som opphører.

Nye oppdaterte prøvemapper finner du her.

Vi ber dere sørge for å videresende informasjon til de ansvarlige personer i klubben. Og om noe er uklart ber vi dere ta kontakt.