Påmelding og priser

Påmelding

Priser for sesongen 2020 
Fastprøve:             kr 700,-. 

Internasjonalprøve(CACIT)  kr. 800,-  
Bevegelig prøve      kr 400,-.  (samt kr2,00 pr km til dommeren)
Førstegangsstart     kr 200,- (NB Gjelder kun bevegelige prøver og hunder registrert i NKK, av rasene Finsk Spets og Norrbottenspets)
Faste prøver har påmeldingsfrist oppgitt i terminlista, for bevegelige prøver er påmeldingsfristen 1 uke før start.

Påmeldingen sendes til prøveleder oppgitt i terminliste.

Påmeling kan gjøres på "Min Side" på www.nkk.no 

Hvordan melde på jaktprøve  Skjema kan du laste opp ved å klikke på vedlegg i bunn av siden.

 


Påmeldingsavgiften for faste prøve dekker  klubbens kostnader; dommerutgifter (reise, opphold og honorar), gebyr NKK og administrasjonskostnader. I tillegg til påmeldingsavgiften må deltakerne dekke kost, losji og eventuell terrengleie.

Påmeldingsavgiften for bevegelige prøver skal dekke klubbens kostnader; Dommerhonorar, gebyr NKK og administrasjonskostnader. Deltakerne må selv dekke reisekostnader og opphold for dommere og eventuell terrengleie. Deltakeren betaler dommeren kr 2,- pr km dommeren har kjørt (egen bil).

 

NSFN har to forskjellige jaktprøvetyper.

Fast prøve: Tid og sted er datofestet. Bevelgelig prøve: Tid og sted avtales med prøveleder og dommer. Prøve kan gjennomføres i h. t. terminlisten for året
 
Påmeldingsskjema fylles ut og sendes til oppgitt påmeldingsadresse. Ta kontakt med prøveleder/ kontaktperson for bevegeligetprøver, avtal tid og sted for gjennomføring av prøven. Du kan avtale med dommer hvor prøven skal gjennomføres, men prøveleder skal alltid kontaktes og godkjenne valgt dommer. Gå på et terreng du og hunden er kjent i, dette anbefales.


Alle hunder skal medbringe vaksinasjonsattest, stamtavle, id-kort og saurenhetsbevis der det kreves, samt kvittering for betalt påmeldingsavgift.. Dokumentene skal forevises ved oppmøte eller før trekning av dommer og terreng.

Saureinhetsbevis

Saureinhetsbevis krver vi kun der dette er et krav fra de som disponerer terrenget.. For å få ett slikt bevis må hunden gjennomgå en test for å vise at den ikke er interessert i sau og det kan gjøres bare av godkjente personer. De fleste jeger og fiskeforeningene har et slikt tilbud. Hvis hunden viser inntresse og får strøm må den tilbake senere for å få beviset. Beviset gjelder i utgangspunktet så lenge hunden lever. Men det kreves likevel i enkelte terreng, at dette fornyes hvert eller annen hvert år. Hvis hunden under prøven viser inntresse ber dommer om innkalling av hunden og prøven blir avbrutt. Før neste prøve må det legges frem et fornyet bevis.   


Hvorfor Jaktprøve

Hvorfor jaktprøve? For det første er det morro å vise hva hunden duger til, eller kanskje få en tilbakemelding på hvilke feil hunden gjør. Det er kanskje den beste muligheten du får til å gå med erfarne hundfolk som kan gode råd til nybegynnere såvel som mer erfarne hundeeiere. Er du fornøyd med hunden og ønsker å ha den i avl bør du også ha jaktprøve resultater å vise til, og ikke minst: Det er nesten mer spennende enn jakt.

Man ønsker seg gode jakthunder, og da ser man på foreldrene når man kjøper valp. Er ikke foreldrene jaktpremiert, er det sikkert en grunn til det. Nå forekommer dette sjelden for våre raser, at du finner valper med foreldre som ikke er jaktpremierte. Ta din del av ansvaret for at vi avler videre på de gode genene og få din hund jaktpremiert. 

Det er ikke alle som trives på utstilling, men på jaktprøve er det kun deg hunden og dommeren, og det er ingen som kommanderer deg eller hunden. Dommeren må pent følge med dit turen går og hunden kjører showet på egen hånd.

Det har vært og er kritikk og diskusjon i andre hundekretser om hvorvidt jaktprøvereglene belønner det allmennheten oppfatter som gode hunder, og at reglene favoriserer hunder det ikke jaktes med. Sånn er det ikke hos oss, en god jakthund vil oppnå gode prøveresultater. Men prøver er som jakt, det blir ikke alltid fugl i sekken selv om hunden er champion.

Det er kontinuerlig utvikling og samarbeid mellom de nordiske landene om prøvereglene. Reglene er tilnærmet like, kunn små detaljer skiller reglene mellom landene Norge, Sverige og Finland. 

Kort og greit er jaktprøver og tilrettelegging av jaktprøver det viktigste klubben driver med. Det er selve grunnlaget for rasene og videre avl og utvikling. Vi er nødt til å vite at de gener vi viderefører er de beste, både på jakt og utstilling. Nå står NKK (Norsk Kennelklub) for arrangering av brorparten av utstillingene, men jaktprøver ligger fullt og helt på klubben.

Reglene kan i første omgang virke vel greske og kompliserte, men slenger du deg med tar det som regel ikke så lang tid før du finner en rød tråd, og skjønner sammenhengen. Du finner også en kortversjon som i grove trekk forteller deg hvilke parametere hunden måles i.  Det er like greit å komme i gang først som sist, for her er det mye å lære. Ikke vent til hunden er "jaget inn", still på prøve så får du hjelp på veien til en bedre jakthund. 

Både bevegelig og faste prøver følger samme prøveregler, men du bestemmer hvor og når på bevegelig prøve. Alle prøver er registrert under jakt- og brukshundprøver i NKK's terminliste. Prøvene står registrert som "Jaktprøve For Halsende Fuglehund" på NKK sine sider. Du finner også en oversikt under jaktprøver/terminliste på www.nsfn.no. Samme skjema benyttes til begge prøvene, kryss av for bevegelig eller fast og husk å oppgi prøve nummer. 

Frist for innmelding til bevegelig prøve er 1 uke, men prøven kan gjennomføres når som helst innenfor prøveperioden. 

NSFN følger regelverket til NKK. Se jaktprøveregler for halsende fuglehund pk.1 fellesbestemmelser

Link til jaktprøvereglene:

https://www.nkk.no/getfile.php/131964794-1533731210/Dokumenter/Aktiviteter/Jakt%20og%20bruks/Jaktpr%C3%B8ve%20for%20fuglehund%20halsende%2C%20regelverk%2013.06.2017.pdf