Avlskriterier

NB Nytt om øyelysing og herpes

 

AVLSKRITERIER

Generelt om hva som legges til grunn ved anbefaling om avl.
Avlsrådet arbeider etter retningslinjer gitt av foreningens styre. Disse retningslinjer må også være i tråd med klubbens lover, og NKK’s etiske retningslinjer. Klubbens avlsråd har definert avlsmålet etter følgende punkter: Rasens Standard, Bruksegenskaper, Gemytt/psykisk helse, Helse/holdbarhet og Fruktbarhet.

RASENS STANDARD:
Vi kan si at hunden bør ha vært på to utstillinger før den avles på. Dette for å sikre og få dokumentert hundens eksteriør. Vi kan da lettere, med større presisjon og kunnskap, velge en riktig partner.

BRUKSEGENSKAPER:
Våre to spetsraser er utpregede jakthunder og bruksegenskapene er derfor like viktig å få kartlagt og dokumentert. De bør derfor være jaktpremiert før de benyttes i avlen. De ulike egenskapene er meget viktig å kjenne til ved paring av to individer. Vi kan unngå å forsterke uønskede egenskaper, samt forsøke å kompensere for manglende egenskaper hos andre ved paring av to individer.

GEMYTT / PSYKISK HELSE:
Den Finske Spetsen har et livlig vesen, og kan være reservert overfor fremmede, men aldri aggressiv. Aggressive hunder blir ikke tolerert i noen sammenheng, og bør heller ikke avles på.

HELSE / HOLDBARHET:
Her har avlsrådet og oppdrettere et stort ansvar. Finsk Spets har spesielt to arvelige sykdommer som vi må ta hensyn til. Det er epilepsi og patella luxasjon (kneleddsfeil). Hunder som har disse sykdommer må selvfølgelig ikke avles på. Vi må også ta spesielle hensyn hos dem som har disse sykdommer i sine linjer. Vi har også tannmangel (premolarmangel) som er arvelig. Dette prøver vi og forbedre ved at vi aldri parer to individer som begge mangler tenner. Tidlig nedsatt hørsel er også noe vi tar hensyn til. Norrbottenspetsen har spesielt øyensykdommen PRA (grå stær) Denne sykdommen bekjempes på avlsdyr ved at det forlanges øyenlysning årlig av godkjent veterinær. Disse attester blir sentralregistrert i NKK, og også arkivert av avlsrådet. Tannmangel og patella forekommer også på nobsen.

FRUKTBARHET:
En avlstispe, uansett rase, skal ha evnen til å kunne føde normalt. Hunder som ikke kan føde normalt skal ikke brukes i avl. En hannhund bør ikke ha flere avkom enn tilsvarende 5% av antall registrerte valper i rasen over en 5 års periode. Dvs for Finsk Spets ca 20 avkom. Hunder det skal avles på bør også kunne pare seg naturlig. Avlsrådet er avhengig av kunnskap og flest mulig opplysninger om hunder som skal pares. Dette oppnåes gjennom kontakt med oppdrettere, valpekjøpere og ikke minst våre nabolands avlsråd. Her er åpenhet, ærlighet og gjensidig tillitgode nøkkelord. Resultater ifra utstillinger og jaktprøver er vi også helt avhengige av. Det er kun dokumenterte egenskaper som må ligge til grunn når avlsrådet gjør sine vurderinger.

Det er slik at ingen hund er perfekt, men noen er utvilsomt nærmere det perfekte enn andre.