Finsk Spets valper ventes i uke 14

Finskspetsvalper ventes uke 14.

Begge foreldre er øyelyst u.a og patella u.a.
 
 
Far: Kalliokosken Urho SE41443/2021
https://www.dogweb.no/hundedatabase/dog?id=1b4196b1-3a98-4bc0-88ba-15a7142007e2

Det forventes friske valper, med bra eksteriør og jaktlyst.
 
Paringen er Anbefalt av avlsrådet.
 
Kontakt Kennel Raitakullen - Cato Brusveen 
Tlf +47 90928020
E-post:  catobrusveen@outlook.com
 
Essi                                                                                                     Urho