Jaktprøver 2007

Spredt prøve 21.08 - 31.12

Spredt prøve fra 21.08 - 31.12.2007 prøve nummer 61-07001