Jaktprøver 2009

NM 2009

Norsk mesterskap for halsende fuglehunder avviklet på Morttjernsberget 22.-23. august 2009. prøvenummer 60-09001-