Jaktprøver 2009

Spredt prøve 21.08 - 31.12

Spredt prøver i tiden 21.08 til 31.12.2009 60-09001