Jaktprøver 2012

Jaktprøve i Grue 18-19.august 2012

Med søknad om dispensasjon fra båndtvangen som gjelder til 20.august, gikk årets første faste jaktprøve i Morttjernsberget i Grue 18 og 19.august.

9 hunder var påmeldt og det ble kjørt 2 starter pr dag. Lørdagen hadde tilsynelatende gode forhold med lett yr og moderate temperaturer i forhold til dagene i forveien. Men dagens resultater skulle vise noe helt annet. En annen sak det var knyttet stor spenning til var fuglebestanden som var på et absolutt lavmål i 2011 og som ikke levnet mange lyspunkter for året. Når nå helga skal summeres opp så er det enkelte lyspunkter med fuglebestanden. Hvis jeg ikke husker feil ble det registrert 5-6 kull på lørdag og enda flere søndag, og selv om noen kan være de samme så var det til sammenlikning ingen kull på augustprøven i 2011. Forholdene på morgenslippet søndag var betraktelig bedre enn ettermiddagsslippet som fikk godt over 20 varmegrader. Likevel var det merkelig nok fler premieringer på søndag enn lørdag og fler på søndag ettermiddag enn formiddag. Det var store lokale variasjoner i fulgetettheten, og da blir det dessverrre ikke like muligheter.

Eneste hund til premiering søndag, med hele 8 finnende på papiret var Kajsa til Tomas Helgeneseth. Ved første utregning holdet det ikke til premiering, men med poeng for forfølgning holdt det til en 3. pr med 53p.

Søndag var det Myra til Rune Viddal som trakk det lengste strået. Hun hadde 1 premien inne, men en usikker og midlertidig forlatt fornyet los ødela. 73 poeng og 2.pr ble sluttsummen. Ikke langt bak kom Tille til Kent Støkket med 70 poeng og 2pr. tredje og siste hund til premiering søndag var Mikkel til Morten Johansen som endte opp med 54p og 3.premie.

Alt i alt ei fin helg med mange timer i skogen for de uheldige. Det ble mye forlenget og 4,5 timer når fuglebestanden er så varierende. Men erfaringsvis trekker Morttjernsberget fugl hele høsten så helt håpløst trenger det ikke å bli utover. Neste sjekk blir NM 2 helg i september. Vil tro at NM vinneren må over 75p for å dra hjem seieren dersom værgudene ikke setter seg helt på vrange denne helga.

Resultater Lørdag

Resultater Søndag