Jaktprøver 2012

Resultat bevegelig prøve 61-12003

Resultat bevegelig prøve 01/10-31/12-2012 nr 61-12003 -årets siste, men prøveåret fortsetter med prøve 61-13001. Følger jaktåret.