Jaktprøver 2014

Jaktprøve Korgen 2014

Jaktprøver på Korgen 60-14001 og 60-14002

Det ble en dryg kjøretur og jeg fikk vel for første gang kjenne på kroppen hvordan 2x Kenneth vanligvis har det når de er på prøve sørpå. Nåvel, etter en snarvei via Sverige og en gaupetrasè over Hattfjelldal var vi fremme en halvtime for sent til trekning fredag. Heldigvis hadde forsamlingen slått seg til ro med pappabrus og utsatt trekningen til team Elverum møtte opp. Da hadde jeg for øvrig rumpepolert passasjersetet i bilen til Kent i nøyaktig 13,5 time.

Premiebordet var overdådig og noe av det mest utrustede jeg har sett på noen prøve i NSFN regi, takket være 2 blad Kenneth som også sto for prøveruter og øvrig administrativt rundt selve arrangementet. Innhentet skipper Stein Erik Røsdal fra Nord Trøndelag ankom tidligere på dagen og hadde kontroll på det prøvetekniske. Men grunnet geografien (Norges land er langt det gitt!) så hadde han ikke rukket å få fullstendig oversikt over prøveruter og beliggenhet.

Siden det nå for andre år på rad børstes støv av Nordlandsprøven, må man påregne litt barnesykdommer og innkjørings justeringer. Nordlandsprøven var for øvrig en fast seanse på 90 tallet. Men forbedringspotensialet foruten utsetting av vingeklippet fugl i langt større grad, er justering av størrelse på prøveruter samt samlokalisering av dommere og terreng. Prøvene foregikk hovedsakelig i 2 områder, et område i Korgen i + 3-4 mil fra idrettslagets hus, og et område i Mo I Rana 5-6 mil i motsatt retning. Det medførte lang reisetid for dommere som måtte flytte 10 mil fra morgenslipp til ettermiddag, og kunne vært løst ved å dele inn i et lag på hvert område.

Mer var det ikke å utsette på arrangementet som helhet. Fasilitetene var meget gode, både med god plass til biler og bråkete hunder, samt kontor for prøveledelse, kjøkken, konferanserom og forlegning. Prøverutene holdt høy kvalitet sett bort ifra fugletilgang og at de av den grunn ble litt små.

Herman Aune spanderte en særdeles god lunsj fra en Sør Trøndersk pølsemaker, og damene på kjøkkenet serverte en meget god middag. Ellers var det uvanlig god service å få på kjøkkenet som serverte varm lunsj til dommere og deltakere, uansett når på døgnet de ramlet inn. De vasket og ryddet og skal ha en stor del av æren for vel gjennomført arrangement.

Men prøveresultatene, de fleste har vel for lengst fått det med seg. Det var veldig varmt begge dager og dårlige vitringsforhold for hundene som heller ikke var i beste slaget. Om jeg ikke husker feil var søket så som så på de fleste hundene, og brorparten av deltakerne avsluttet etter 3 timer til tross for snitt på 1,5 fugl pr slipp på lørdag. 8 hunder stilte til start og mange gikk fugletomme, best lørdag var Kvannlidalens Fixa som luktet på premiering, med 49 poeng. Søndag gikk det ikke mye bedre og vi endte opp med snitt på 1 fugl pr slipp. Men det hindret ikke Spetsbackens Tille og Kent Støkket å innkassere en sterk 2 premie som forøvrig også ble helgas eneste. Grunnet dommermangel ble det bare ett slipp på Tille.

 Det er viktig med en prøve så langt i nord, så det også er muligheter for Finnmarkingene å komme seg på prøve innen «rimelig» kjøreavstand. Nordligste deltaker kom fra Hammerfest, og hadde vel strengt tatt enda flere mil bak rattet enn Elverumsingene. Et meget bra arrangement men mange nye ansikter.

Oddbjørn