Reg. av jaktpr. i d.web. arra

22/06-2012 Til alle jaktprøvedommere og prøveledere:

Vi har brukt vinter og vår før en bevegelig prøve er ferdigbehandlet, og prøvedeltaker har fått resultatet.

JPU har laget nye rutiner for denne prøveformen.

Dette er blitt muliggjort ved bruk av DogWeb Arra (kunne også vært gjort bedre med det gamle manuelle opplegget).

Dette setter krav til alle ledd som er involvert i en prøve, til ikke å utsette det som kan gjøres i dag til i morgen.

Ved uklarheter i protokoller, er det en stor fordel at dette kan tas mens det ennå er varmt og ikke om 2 måneder.

Dersom det er noen spørsmål i sakens anledning, svarer jeg gjerne.

 

Mvh

Hans W.