Årsmøte og Spesialutstilling 2020

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG SPESIALUTSTILLING

 Tid: 28.mars 2020

                                       Sted: Skogskola Osensjøen

             Peter Steinmosvei 1, 2560 Osen                                                                                                                                                                          

(samme sted som i 2019, de har byttet navn)

 

 

PROGRAM:

Lørdag 28. Mars 2020

Kl. 09:00 Ringtrening ved Renate Sørensen

Kl. 10:30 Fremmøte til spesialutstillingen

Kl. 11:00 Spesialutstilling

Kl. 16:00 Årsmøte

Kl. 19:00 Årsmøtemiddag med utdeling av diplomer og premier

 

Søndag

 Frokost - avreise

 

UTSTILLING:

Dommer: John Smebakken

Spesialutstilling for Finsk Spets og Norrbottenspets. Det deles ut STOR CERT for klubbens raser.

Påmeldingsfrist: 29.februar 2020.

Det er påmelding til Spesialutstilling på Web via NKK

 

ÅRSMØTE:

Alle saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene 16. mars på NSFN sine hjemmesider

Saker til behandling: årsberetning, regnskap med revisorsberetning, budsjett for 2020, innkomne saker/ forslag på kandidater til styret.

Premieutdeling skjer under årsmøtemiddag. For å ha stemmerett må kontingent for 2020 være betalt innen frist satt av NKK. Medlemskontingent betales via «min side»

Det serveres /kaffe/te/vann og kake under årsmøtet.

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes skriftlig via brev, eller E-post senest innen 20. februar 2020 til følgende adresse:

 

NSFN/V, Mari Hagenlund, Ole Evenstadsvei 1381, 2480 Koppang

E-post: hagenlundmari@gmail.com

 

 

 

Forslag på kandidater til styret eller andre verv i klubben, sendes valgkomiteen skriftlig.

 Tidsfrist 01. mars 2020, til følgende adresse:

 

Leder: Knut Østmo Mob.92207046 E-post: knut-oes@online.no

 

Medlem: Dag Sørensen Mob.91129000 E-post: 91129000@online.no

 

Vara: Bjørn Einemo Hansen Mob.95231157 E- post:bomppi6@hotmail.com

 

Styremedlemmer velges for 2 år. 

Følgende er på valg:

  • Styremedlem:
  • Leder: Tom Rune Lund
  • Nestleder: Jon Bjarne Onsøien
  • Sekretær: Mari Hagenlund

 

Varamedlemmer velges for 1 år.

 Følgende er på valg:

  1. Varamedlem Christoffer Torp
  2. Varamedlem Jon Erling Skåtan

 

Revisor velges for 1 år:  

Kristin Hansen er på valg

 

Valgkomité: Leder går ut:

            Knut Østmo

Internt opprykk i valgkomiteen og et nytt varamedlem velges

 

 

 

 

 

ÅRSMØTEMIDDAG:

 

Festmiddag lørdag kveld med oppdekket koldtbord. Serveres Kl.19.00

  • Selskapskoldtbord med varmrett, dessert og kaffe, Kr 340,- per. person
  • Drikke kommer i tillegg og bestilles ved bordet

 

 

Premieutdelingen vil foregå under årsmøtemiddagen.

 

OVERNATTING:

 

Overnatting:   Kr 900,-  for dobbeltrom pr. døgn

                        Kr. 800,- for enkeltrom pr.døgn

 

     Internat:    15 dobbeltrom à

  • Tårnleilighet med 3 soverom med 12 senger kr.300,- pr. seng, uten frokost, kan
  • kjøpes i kafeen for kr. 90,- pr. pers. (forbehold om at det minimum 4 personer)

Årsmøtemiddag: kr. 340, per.person                                                                    Det er tillatt med hund på rommene.

                                                            Frokost: Serveres mellom Kl. 09.00 og 10.00.

                    

 

 

 

NB: Bestilling for overnatting og årsmøtemiddag gjøres direkte til Skogskola Osensjøen innen 28. februar 2020 på mail til paalbernts@gmail.com

 

Betaling skjer til Skogskola Osensjøen ved ankomst.

Drikke til årsmøtemiddag kan betales ved kjøp eller ved levering av romnøkkel ved avreise søndag

 

Styret ønsker alle velkommen til Spesialutstillingen og Årsmøtet