Referat fra styremøte september 2014

Referat fra styremøte september 2014.