Informasjon om utsatt årsmøte og spesialutstilling

Utsatt årsmøte og Spesialutstilling 2020

Som dere alle sikkert har fått med dere er årsmøtet og Spesialutstillingen 2020 utsatt inntil videre.

Dette betyr at det sittende styret fungerer med den sammensetting det har pr. dags dato, inntil nytt årsmøte er avholdt.

Det er ikke satt noen ny frist for når nytt årsmøte må være avholdt.

Når det skal kalles inn til nytt årsmøte er det de samme frister for innkalling som gjelder som for opprinnelig innkalling.

Årsmøtedokumenter behøver ikke sendes ut på nytt til medlemmene, det er de utsendte dokumenter som gjelder.

Når det gjelder Spesialutstillingen er det noe uklart enda om hvordan vi skal forholde oss, vi avventer informasjon fra NKK.

Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon når dette foreligger.

Informasjon om Corona og hunder kan ses på NKK sine hjemmesider.

Med hilsen

Styret NSFN