Ny innkalling for Årsmøte og Spesialutstilling

Invitasjon til Spesialutstillingen og Årsmøte, med tilhørende dokumenter i .pdf vedlagt under.

 

Disse dokumentene vil ikke bli skrevet ut til møte, så dersom noen ønsker disse på papir må de skrives ut av den enkelte.