Årsmøtedokumenter for 2020

 For de som ønsker det må dokumentene skrives ut av den enkelte å tas med til årsmøtet.