Invitasjon til utsatt årsmøte

 For de som ønsker dokumentene på papir må de skrives ut av den enkelte å tas med til årsmøtet.