Invitasjon til årsmøte 2022

Det inviteres til Spesialutstilling, Årsmøte og Årsmøtemiddag for medlemmer i NSFN den 12. mars 2022

Spesialutstilling, Årsmøte og årsmøtemiddag for NSFN for 2021 vil bli avholdt ved Rena Hotell
Tid: lørdag 12.mars 2022 kl. 16.00.
Sted: Rena Hotell
Adresse: Tollef Kildesgate 30, 2450 Rena