Styret og utvalg

Adresseliste for NSFN

Klubbens adresse: 

 

oppdatert 12.08.2019

 

NSFN V/Tom Rune Lund
Bergstigen 8
1472 FJELLHAMAR
Org.nr: 981999789
Kontonummer: 1830.30.20191
E-post: finskspets.norrbottenspets@gmail.com


 

 

 

STYRET 

Leder:  

Tom Rune Lund
Bergstigen 8
1472 FJELLHAMAR

915 19 565 
    

tomrunelund50@gmail.com

Nestleder: 

Jon Bjarne Onsøien
Gamle Kikutveg 51
3719 Skien 

 

990 14 998

 

jon.bjarne@onsoien.no 

Sekretær:

Mari Hagenlund
Kvernbergvegen 14 2420 Trysil

 

971 42 555

 

hagenlundmari@gmail.com

Kasserer               

Renate Sørensen
Jonsbråtavegen 46
2080 Eidsvoll

913 54 162 

 

res@view.no 

 

 Medlem

Kent Støkket

Strandbygdvegen 103

2408 Elverum
 

 

 

 kent.stokket@gmail.com

Varamedlem:

Mari Viken

Brennerud 35

2500 Tynset

959 64 504

mari_viken@hotmai.com

  

Varamedlem:

 Jon Erling Skåtan

482 54 803

elg.jakt@live.no

       

AVLSRÅD

Finsk Spets:

     

Leder

Knut Østmo 
7120 Leksvik

922 07 046  

knut-oes@online.no  

Norrbottenspets:

     

Medlem:

Terje Holden
LIERMOSEN 102
1940 Bjørkelangen

 984 08 896


holden.terje@gmail.com

 

  Mari Hagenlund
Kvernbergvegen 14 2420 Trysil

 971 42 555

 hagenlundmari@gmail.com 

JAKTPRØVEUTVALG  

Leder:

Jon Bjarne Onsøien
Gamle Kikutveg 51
3719 Skien 

990 14 998

jonbjarne@onsoien.no

Medlem:

Tom Lund

915 19 565 

tomrunelund50@gmail.com

Medlem:

Anders Frostad

Renåkervegen 2

7620 Skogn

917 33 569

afostad@hotmail.com

       

SPETS NYTT

Ansvarlig utgiver:

Tom Rune Lund
Bergstigen 8
1472 FJELLHAMAR

915 19 565   

tomrunelund50@gmail.com

Redaktør:

Jon Erling Skåtan
Birkelandsveien 112
4588 Kvås

482 54 803

elg.jakt@live.no 

       

HJEMMESIDENE

Ansvarlig utgiver:

Tom Rune Lund
Bergstigen 8
1472 FJELLHAMAR

915 19 565 

tomrunelund50@gmail.com

Web-redaktør: 

Christoffer Torp

901 14 977

finskspets@gmail.com 

Webredaksjon

 

Jon Erling Skåtan

482 54 803

 

elg.jakt@live.no 

ARRANGEMENTSKOMITÉ ØSTLANDET

Leder: 

Grete Waltoft

 

995 04 403

grete.waltoft@gmail.com

 

Medlem: 

Kristin Hansen
  

957 98 017

kris65@online.no

Medlem: 

Rune Viddal  918 81 139 ruvidd@online.no
       

ARRANGEMENTSKOMITÉ TRØNDELAG

Leder:

Aune, Herman
Folstad
7290 Støren

958 93 794   

elinaune@hotmail.com

Medlem: 

Knut Østmo 
7120 Leksvik


922 07 046 

knut-oes@online.no  

ARRANGEMENTSKOMITÉ NORDLAND

Leder: 

Kenneth Norum
Langfjellveien 132
8615 Skonseng

990 22 428

tiurtun@bgnett.no

Medlem: 

Kenneth Engesbakk

 990 22 588

kenneth.engesbakk@yahoo.no

REVISORER

Revisor: 

Kristin Hansen

 957 98 017

 kris65@online.no 

Vararevisor:

 

   
       

VALGKOMITÉ

Leder:

Knut Østmo

922 07 046

knut-oes@online.no

Medlem

Dag Sørensen

911 29 000

91129000@online.no  

Varamedlem

Bjørn Einemo Hansen

952 31 157

bomppi6@hotmail.com