Avlsrådene

Avlsrådene har en viktig funksjon i klubbens arbeid med å ivareta våre rasers interesser. Rådet skal hjelpe og veilede medlemmer som ønsker å sette valper på sin tispe eller benytte sin hannhund i avl. Dette er et stort ansvar som ligger ene og alene på oppdretter selv. Avlsrådet sitter inne med mye kunnskap om individene og deres slektslinjer. Klubbens og rådets retningslinjer er helt i tråd med NKK sine retningslinjer. Vår avlspolicy ligger godt forankret i boken «Genetikk, Avl og Oppdrett» av Astrid Indrebø, NKK.

 

Finsk Spets

Leder
Knut Østmo
7120 Leksvik
922 07 046
knut-oes@online.no

Renate Sørensen

Medlem
913 54 162
res@ornsoftware.com

Norrbottenspets

Leder
Terje Holden
LIERMOSEN 102
1940 Bjørkelangen
984 08 896
holden.terje@gmail.com

 

 

Anders Fostad

Medlem
917 33 565
afrostad@hotmail.com