Historie

 

Spesialklubben for Finsk Spets og Norrbottenspets ble stiftet 10. august 1985. Mange ildsjeler møtte opp på stiftelsesmøtet som ble avholdt på pensjonatet Kilde i Løten, Hedmark. Navnet på klubben ble Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets, forkortet til NSFN. Spesialklubben er tilsluttet Norsk Kennelklubb sin organisasjonsstruktur som Spesialklubb.

NSFN sitt klubbemblem er hentet fra motivet på et krus funnet i Gudbrandsdalen fra midten av 1500 tallet. Emblemet viser en Halsende Fuglehund i los mot storfugl sittende i et tre.

NSFN har som formål å fremme interessen for rasene og arbeide for å bevare den opprinnelige Nordiske jaktformen, samt jobbe med framtidsrettet avlsarbeid. Dette gjøres blant annet ved å arrangere jaktprøver og ekstriørutstillinger.
NSFN har jevnlig kontakt med sine søsterorganisasjoner i Sverige og Finland via deltagelse på de respektive lands årsmøter og tett samarbeid om avl tilpassing og utvikling av felles jaktprøveregler for rasene våre.
Klubben har etablert eget avlsråd som kan bistå hundeeiere i avlsarbeid, gi råd og veiledning til nye spetseiere.
Klubben har eget jaktprøveutvalg som skal legge forholdene til rette for avvikling av jaktprøver, utvalget har også ansvaret for utdanning av jaktprøvedommere.
Samtidig med NSFN sitt årsmøte arrangeres også spesialutstilling for rasene Finsk Spets og Norrbottenspets. Det er denne utstillingen som hvert år samler flest hunder av våre raser i Norge.
I klubbens regi blir det hvert år arrangert ”Spets treff”. Her kan en treffe likesinnede og utveksle erfaringer innen jakt og hundehold med et godt sosialt tilsnitt.