Invitasjon til Årsmøte og Spesialutstilling

 

 

Det inviteres til Spesialutstilling, Årsmøte og Årsmøtemiddag for medlemmer i NSFN den 25. mars 2023

 

Spesialutstilling 2023, Årsmøte for 2022 og årsmøtemiddag for NSFN  vil bli avholdt ved Rena

Tid: lørdag 25.mars 2023

Årsmøte blir på Trudvang Hotell

Frokost og Årsmøtemiddag blir i kjellerrestauranten på Gobiten

Adresser: Trudvang Hotell, Tollefs Kildes gate 30, 2450 Rena

                 Gobiten, Jernbanegata 4, 2450 Rena (det er 100m mellom hotell og Gobiten

 

 

PROGRAM:

Lørdag 25. mars 2023

Kl. 10:30 Fremmøte til spesialutstillingen (kontroll av ID og vaksinasjoner for hundene)

Kl. 11:00 Spesialutstilling

Kl. 16:00 Årsmøte

Kl. 19:00 Årsmøtemiddag med utdeling av diplomer og premier

 

Søndag 26. mars

 Frokost - avreise

 

Spesialutstilling for Finsk Spets og Norrbottenspets 25. mars

Sted: Rena

Dommer: Nils Erik Haagenrud        

Ringsekretær: ikke avklart

 

 Det deles ut  CERT for klubbens raser.

Påmeldingsfrist ordinær: 5. februar

                           Utsatt:   12. februar

Det er påmelding til Spesialutstilling på Web via NKK

 

ÅRSMØTE:

Alle saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene 20. februar på NSFN sine hjemmesider

Saker til behandling: årsberetning, regnskap med revisorsberetning for 2022, budsjett for 2023, innkomne saker/ forslag på kandidater til styret og utvalg

Premieutdeling med diplomer under årsmøtemiddag.

For å ha stemmerett må kontingent for 2023 være betalt innen frist satt av NKK. Medlemskontingent betales via «min side»på NKK sin websideDet serveres /kaffe/te/vann og kake under årsmøtet.

 

 

 

 

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes via E-post senest innen 1. februar 2023

til følgende adresse:

NSFN/V, Mari Viken E-postadresse: mari_viken@hotmail.com

 

 

 

Forslag på kandidater til styret eller andre verv i klubben, sendes valgkomiteen via Epost innen 1. februar 2023, til følgende adresse:

 

 Leder: Rune Viddal E- mail: ruvidd76@gmail.com

 

Styremedlemmer velges for 2 år. 

Følgende er på valg 2023:

  • Leder: Tom Lund
  • Styremedlem: (kasserer) Renate Sørensen
  • Styremedlem: (Sekretær) Mari Viken
  • Styremedlem: Kent Støkket

Varamedlemmer velges for 1 år.

 Følgende er på valg:

  • Varamedlem: Jon Erling Skåtan
  • Varamedlem: Gunn Anita Totland

 

Revisor velges for 1. år:

Følgende er på valg: Kristin Hansen

Vararevisor velges for 1.år

Følgende er valg: Kent Idar Vermundsberget

 

Verv

oppgave

Navn

Valgt

På valg

Varighet

Styremeddlem

Leder

Tom Rune Lund

 2021

2023

2 år

Styremedlem

Nestleder

Jon B. Onsøien

 2022

2024

2 år

Styremedlem

kasserer

Renate Sørensen

2021

 2023

2 år

Styremedlem

 

Kristian Johnsen

 2022

2024

2 år

Styremedlem

 

Kent Støkket

 2021

 2023

2 år

Styremedlem

sekretær

Mari Viken

2021

2023

2 år

1.varamedlem

 

Jon Erling Skåtan

 2022

 2023

1 år

2.varamedlem

 

Gunn A. Totland

 2022

 2023

1 år

Revisor

 

Kristin Hansen

 2022

 2023

1 år

Vara revisor

 

Kent Idar Vermundsberget

2022

2023

1 år

 

 

 

 

 

 

 

Valgkomité:

 

Leder: Rune Viddal Mob. tlf. 91619161 E-mail: ruvidd76@gmail.com

 

Medlem: Cato Brusveen Mob. tlf.90928020 E- mail: catobrusveen@outlook.com

    

Vara: Dag Sørensen Mob.tlf. 91129000 E-mail: dag91129000@online.no

 

Leder valgkomite går ut, internt opprykk: medlem blir leder og et nytt varamedlem velges av årsmøtet

 

 

 

 

Det er booket 8 dobbeltrom og 4 enkeltrom fra 24. mars til 26. mars, dette kan utøkes ved behov

Priser overnatting:

Enkeltrom kr.875,- pr. døgn

Dobbeltrom kr. 1375,- pr. døgn 

Studioleilighet kr.1550,- pr. døgn, sengeplass til 2 i eget soverom samt en seng i stue

Det er tillatt med hunder på rommene, det koster kr. 200 i tillegg

Frokost serveres på Gobiten og koster kr. 200,- pr. person pr. frokost

Årsmøtemiddag kr. 420,- pr. person, drikke til maten kommer i tillegg, dette betales direkte til Godbiten ved serveringen                      

Bestilling sendes innen 15. februar til:

NSFN /v Tom Lund E.mail: tomrunelund50@gmail.com

Ved bestilling oppgis Navn, mail.adresse og telefonnr. fra dato, til dato, enkeltrom/dobbeltrom, antall voksne og eventuelt barn. Hvor mange som skal delta på middag og eller frokost

Merk bestillingen ÅRSMØTE 2023

Det er bindende påmelding

Betaling av hotellopphold: hotellet sender betalingsinformasjon pr. telefon og den enkelte betaler direkte. Etter betaling får dere en kode pr. telefon, som også er adgangskoden til  hotellrommet en får tildelt samt til hoveddør.

For de som ønsker lunsj eller kaffe/te kaker o.l på lørdag under utstillingen kan kjøpe dette på Godbiten, som også står for koldtbordet med dessert på kvelden. Dette ordnes i restauranten i kjelleren på Godbiten hvor det også blir en enkel bar som er åpen fra kl. 1800 til kl. 2300

 

 

Styret ønsker alle velkommen til spesialutstilling, årsmøtet og årmøtemiddag 2023