Ny innkalling for Årsmøte og Spesialutstilling

Invitasjon til Spesialutstillingen og Årsmøte, med tilhørende dokumenter i .pdf vedlagt under.

 

Disse dokumentene vil ikke bli skrevet ut til møte, så dersom noen ønsker disse på papir må de skrives ut av den enkelte.

 

Informasjon om utsatt årsmøte og spesialutstilling

Utsatt årsmøte og Spesialutstilling 2020

Som dere alle sikkert har fått med dere er årsmøtet og Spesialutstillingen 2020 utsatt inntil videre.

Dette betyr at det sittende styret fungerer med den sammensetting det har pr. dags dato, inntil nytt årsmøte er avholdt.

Det er ikke satt noen ny frist for når nytt årsmøte må være avholdt.

Når det skal kalles inn til nytt årsmøte er det de samme frister for innkalling som gjelder som for opprinnelig innkalling.

Årsmøtedokumenter behøver ikke sendes ut på nytt til medlemmene, det er de utsendte dokumenter som gjelder.

Når det gjelder Spesialutstillingen er det noe uklart enda om hvordan vi skal forholde oss, vi avventer informasjon fra NKK.

Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon når dette foreligger.

Informasjon om Corona og hunder kan ses på NKK sine hjemmesider.

Med hilsen

Styret NSFN

 

 

AVLYST, Bevegelige jaktprøver

Alle bevegelige jaktprøver er avlyst inntil videre.

 

Undersåtende info fra NKK.

 

Alle klubber og forbund  avlyse
alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

 

Informasjon 12. mars kl 15:20

 

 

 

Følg lenke for mer informasjon

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler

 

 

Norge er i en ekstraordinær krisesituasjon. Statsminister Erna Solberg understreket i dagens pressekonferanse at tiltakene vil gjøre at alle vil få en annerledes hverdag i tiden som kommer, og at tiltakene som settes inn gjøres i håp om å stoppe utbredelsen av virusutbruddet.

 

NKK ber alle klubber og forbund om å følge lojalt opp om dagens nye regler og retningslinjer.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon rundt de praktiske forholdene ved avlysninger (også vedrørende årsmøter i klubber) snarlig.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon

UTSATT, Årsmøte og spesialutstilling

 

Understående informasjon er i dag sendt ut fra NKK

 

På bakgrunn av dette avlyses Årsmøtet og Spesialutstillingen 28. mars

 

 

Alle klubber og forbund  avlyse
alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

 

Informasjon 12. mars kl 15:20

 

 

 

Følg lenke for mer informasjon

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler

 

 

Norge er i en ekstraordinær krisesituasjon. Statsminister Erna Solberg understreket i dagens pressekonferanse at tiltakene vil gjøre at alle vil få en annerledes hverdag i tiden som kommer, og at tiltakene som settes inn gjøres i håp om å stoppe utbredelsen av virusutbruddet.

 

NKK ber alle klubber og forbund om å følge lojalt opp om dagens nye regler og retningslinjer.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon rundt de praktiske forholdene ved avlysninger (også vedrørende årsmøter i klubber) snarlig.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon