Info for deg som vil stille ut

Her er link til påmelding til utstillinger:

https://www.nkk.no/terminliste-utstilling/

Type:

uoffisiell: kun valpeshow, junior og veteran klasse

Offisiell: alle klasser og Valpeshow

Klasser:    

Valp 4-6 (VA-46) valper fra 4 til 6 måneder

Valp 6-9 (VA-69) valper fra 6 til 9 måneder

Juniorklasse (JK) 9-18 måneder

Unghundklasse (UK) 15-24 måneder

Åpen Klasse (AK) fra 15 måneder

Brukshund klasse (BK) Klassen er åpen for hunder som er fylt 15 måneder og i tillegg er jaktpremiert. (minimum 3.premie på jaktprøve)

Championklasse (CHK): Klassen er åpen for alle utstillingschampioner. Hunden må være registrert som champion i NKK/ annet lands kennelklubb for å delta i klassen

Veteranklasse (VK) åpen for hunder som har fylt 8 år.

 

Premiegrader:                    (Farge på sløyfen)
BIR (best i rasen) Rød og gul
BIM (best i motsatt kjønn) Hvit og grønn
Certifikat (CERT) Rødt, hvitt og blått
Certifikatkvalitet (CK) Rosa
Hederspris (HP) Lilla
Championat Rød og grønn
CACIB Hvit
Res. CACIB Orange

 

1.premie kvalitet Rødt kort

2.premie kvalitet Blått kort

3.premie kvalitet Gult kort

4.premie kvalitet Grønt kort

Praktisk i ringen:

For alle klasser:

Det vil ofte være mer enn en hund i hver klasse. Får du 1. pr (rødt kort) på hunden er du ikke ferdig i ringen før du har vært i konkurranseklassen eventuelt vinnerklassen. Får du blå eller gul kort er du ferdig bedømt. Er du derimot alene i din klasse er du ferdig i ringen hvis du ikke i tillegg får ck. Hederspremie går du ikke videre med.

I junior og unghundklassen kan du i tillegg til rødt kort også bli tildelt Certifikatkvalitet,(CK) rosa kort i så fall skal du konkurrere videre i vinnerklassen (da vil du også møte vinnerne i de andre klassene). Hvis du ikke oppnår CK er du ferdig bedømt, selv med rødt kort og HP (Hederspremie).

I åpen klasse (over 24 mnd.) går du rett til vinnerklasse hvis du får rød kort. Ellers samme regler som for junior/unghundklasse.

I vinnerklassen blir man igjen plassert og noen av hundene vil ofte få tildelt Cert/CK. Er man jaktpremiert kan man få Cert. Det kan bare utdeles ett Cert i hver klasse (ett til hanner og ett til tisper) og det vil bli tildelt den hund som er jaktpremiert og som er høyest plassert av de som har fått CK i vinnerklassen. Man kan altså oppnå Cert selv uten å bli nummer en i vinnerklassen. Hunder med Cert/CK skal konkurrere enda en gang i Beste hannhund/beste tispe klasse.

I championklassen får hunden utdelt CK hvis dommeren mener at hunden forsvarer sin tittel. De som får CK i championklasse blir da med videre i beste tispe/hannhund klasse.

I veteranklassen (over 8 år) må hunden også få utdelt CK for å få være med i beste hann/tispe klasse. De kan også få tildelt HP men er da ferdig bedømt.

Beste hannhund/beste tispe klasse. Vinnerne av disse to klassene møtes og de konkurrerer om Best i rasen (BIR), taperen blir Best i motsatt kjønn (BIM). Vinneren (BIR) går videre til bedømming i gruppen. Gruppevinnerne (BIG) konkurrerer litt senere på dagen og vinnerne av de ulike gruppene vil så konkurrere om Best in show (BIS). Dersom du deltar på en spesialutstilling, la oss si for fuglehunder, er det de hundene som har fått BIR som vil konkurrere om utstillingens vakreste hund.