Jaktprøveformer

NSFN har to forskjellige jaktprøvetyper.

Fast prøve: Tid og sted er datofestet. Bevelgelig prøve: Tid og sted avtales med prøveleder og dommer. Prøve kan gjennomføres i h. t. terminlisten for året

Påmeldingsskjema fylles ut. Ta kontakt med prøveleder/ kontaktperson for bevegelige prøver, avtal tid og sted for gjennomføring av prøven. Du kan avtale med dommer hvor prøven skal gjennomføres, men prøveleder skal alltid kontaktes og godkjenne valgt dommer. Gå på et terreng du og hunden er kjent i, dette anbefales.

Alle hunder skal medbringe vaksinasjonsattest, stamtavle, id-kort og saurenhetsbevis der det kreves. Dokumentene skal forevises ved oppmøte eller før trekning av dommer og terreng.