Norsk mesterskap

Til NMHF deltar pr nå 7 kvalifiserte hunder.

For å delta i NMHF må eier av hunden være bosatt i Norge, medlem i NSFN og hunden være registrert i NKK.

Det er kun spesialklubbens to raser som kan delta.

Målet er 10 startende hunder i NMHF men antallet hunder kan begrenses hvis forholdene tilsier det.

Det skal alltid beregnes 4 reserver som skal bekjentgjøres sammen med de kvalifiserte hunder.

Hundens 2 beste resultater med premiering på prøve foregående prøvesesong er kvalifiserende.

Poeng oppnådd under et NMHF er ikke kvalifiserende til neste års NMHF.

Prøvesesong starter i august og avsluttes mars/april påfølgende år.

Ved poenglikhet går den hunden som har oppnådd høyeste enkelt poengsum foran.

Ved fortsatt like resultater rangeres resultat fra fastprøver foran bevegelig prøve.

Ved fortsatt likhet rangeres yngste hund foran.

Det er kun prøver avviklet i Norge og anerkjent av NKK som er tellende.

Resultater fra Nordisk mesterskap teller ikke.

Vinner av NMHF er den hund som har det høyeste resultatet i løpet av mesterskapet. Ved poenglikhet for beste dag vinner den hund som har høyest 2 resultat. Ved fremdeles poenglikhet vinner den yngste hunden.