Invitasjon til årsmøte og spesialutstilling

 

Det inviteres til Spesialutstilling, Årsmøte og Årsmøtemiddag for medlemmer i NSFN

den 25. mars 2023 på Rena.

 

Årsmøte blir på Trudvang Hotell.

Frokost og Årsmøtemiddag blir i kjellerrestauranten på Gobiten.

Spesialutstillingen vil skje i området utenfor Gobiten.

 

 

Adresse: Trudvang Hotell, Tollefs Kildes gate 30, 2450 Rena

                 Gobiten, Jernbanegata 4, 2450 Rena (det er 100m mellom hotell og Gobiten)

 

PROGRAM:

Lørdag 25. mars 2023

Kl. 10:30 Fremmøte til spesialutstillingen (kontroll av ID og vaksinasjoner for hundene)

Kl. 11:00 Spesialutstilling

Kl. 16:00 Årsmøte

Kl. 19:00 Årsmøtemiddag med utdeling av diplomer og premier

 

Søndag 26. mars

Frokost – avreise

 

Spesialutstilling for Finsk Spets og Norrbottenspets 25. mars

Sted: Rena

Dommer: Nils Erik Haagenrud        

Ringsekretær: ikke avklart

 

Det deles ut  CERT for klubbens raser.

Påmeldingsfrist ordinær: 5. februar

Utsatt:   12. februar

Det er påmelding til Spesialutstilling på Web via NKK

 

ÅRSMØTE:

Alle saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene 20. februar på NSFN sine hjemmesider

Saker til behandling: årsberetning, regnskap med revisorsberetning for 2022, budsjett for 2023, innkomne saker/ forslag på kandidater til styret og utvalg

Premieutdeling med diplomer under årsmøtemiddag.

For å ha stemmerett må kontingent for 2023 være betalt innen frist satt av NKK. Medlemskontingent betales via «min side»på NKK sin webside

Det serveres /kaffe/te/vann og kake under årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes via E-post senest innen 1. februar 2023

til følgende adresse:

NSFN/V, Mari Viken E-postadresse: mari_viken@hotmail.com

Forslag på kandidater til styret eller andre verv i klubben, sendes valgkomiteen via Epost innen 1. februar 2023, til følgende adresse:

 Leder: Rune Viddal E- mail: ruvidd76@gmail.com

 

Styremedlemmer velges for 2 år. 

Følgende er på valg 2023:

  • Leder: Tom Lund
  • Styremedlem: (kasserer) Renate Sørensen
  • Styremedlem: (Sekretær) Mari Viken
  • Styremedlem: Kent Støkket

Varamedlemmer velges for 1 år.

 Følgende er på valg:

  • Varamedlem: Jon Erling Skåtan
  • Varamedlem: Gunn Anita Totland

Revisor velges for 1. år:

Følgende er på valg: Kristin Hansen

Forslag ny revisor: Kent Idar Vermundsberget

Vararevisor velges for 1.år

Følgende er valg: Kent Idar Vermundsberget

Forslag ny vararevisor: Kristin Hansen

Verv oppgave Navn Valgt På valg Varighet
Styremeddlem Leder Tom Rune Lund  2021 2023 2 år
Styremedlem Nestleder Jon B. Onsøien  2022 2024 2 år
Styremedlem kasserer Renate Sørensen 2021  2023 2 år
Styremedlem Kristian Johnsen  2022 2024 2 år
Styremedlem Kent Støkket  2021  2023 2 år
Styremedlem sekretær Mari Viken 2021 2023 2 år
1.varamedlem Jon Erling Skåtan  2022  2023 1 år
2.varamedlem Gunn A. Totland  2022  2023 1 år
Revisor Kristin Hansen  2022  2023 1 år
Vara revisor Kent Idar Vermundsberget 2022 2023 1 år

Valgkomité:

 

Leder: Rune Viddal Mob. tlf. 91619161 E-mail: ruvidd76@gmail.com

 

Medlem: Cato Brusveen Mob. tlf.90928020 E- mail: catobrusveen@outlook.com

 

Vara: Dag Sørensen Mob.tlf. 91129000 E-mail: dag91129000@online.no

Leder valgkomite går ut, internt opprykk: medlem blir leder og et nytt varamedlem velges av årsmøtet

 

Det er booket 8 dobbeltrom og 4 enkeltrom fra 24. mars til 26. mars, dette kan utøkes ved behov

Priser overnatting:

Enkeltrom kr.875,- pr. døgn

Dobbeltrom kr. 1375,- pr. døgn

Studioleilighet kr.1550,- pr. døgn, sengeplass til 2 i eget soverom samt en seng i stue

Det er tillatt med hunder på rommene, det koster kr. 200 i tillegg

Frokost serveres på Gobiten og koster kr. 200,- pr. person pr. frokost

Årsmøtemiddag kr. 420,- pr. person, drikke til maten kommer i tillegg, dette betales direkte til Godbiten ved serveringen

Bestilling sendes innen 15. februar til:

NSFN /v Tom Lund E.mail: tomrunelund50@gmail.com

Ved bestilling oppgis Navn, mail.adresse og telefonnr. fra dato, til dato, enkeltrom/dobbeltrom, antall voksne og eventuelt barn. Hvor mange som skal delta på middag og eller frokost

Merk bestillingen ÅRSMØTE 2023

Det er bindende påmelding

Betaling av hotellopphold: hotellet sender betalingsinformasjon pr. telefon og den enkelte betaler direkte. Etter betaling får dere en kode pr. telefon, som også er adgangskoden til  hotellrommet en får tildelt samt til hoveddør.

For de som ønsker lunsj eller kaffe/te kaker o.l på lørdag under utstillingen kan kjøpe dette på Godbiten, som også står for koldtbordet med dessert på kvelden. Dette ordnes i restauranten i kjelleren på Godbiten hvor det også blir en enkel bar som er åpen fra kl. 1800 til kl. 2300

Styret ønsker alle velkommen til spesialutstilling, årsmøtet og årmøtemiddag 2023