Årsmøte 2024

Det inviteres til Spesialutstilling, Årsmøte og Årsmøtemiddag for medlemmer i NSFN

      den 16. mars 2024

 

Spesialutstilling 2024, Årsmøte for 2023 og årsmøtemiddag for NSFN  vil bli avholdt på Stav Hotell, adresse: Midtsandhøgda 3, 7563 Malvik

Tid: lørdag 16.mars 2024

Det er mulig og ankomme og bestille rom fra fredag 15. mars

 

PROGRAM:

rdag 16. mars 2024

Kl. 09:30 Fremmøte til spesialutstillingen (kontroll av ID og vaksinasjoner for hundene)

Kl. 10:00 Spesialutstilling

Kl. 16:00 Årsmøte

Kl. 19:00 Årsmøtemiddag med utdeling av diplomer og premier

 

ndag 17. mars

Frokost – avreise

 

Spesialutstilling for Finsk Spets og Norrbottenspets lørdag 16. mars

Sted: parkeringsplass Stav Hotell

Dommer: Siv Sandø  

Ringsekretær: Hilde Marie Munkvold

Skriver: Astrid Gangstad

Dyrevelferdskontrollør vil bli oppnevnt

Det deles ut CERT for klubbens raser.

Påmelding til Spesialutstilling er på Web via NKK, påmeldingsfrist ordinær 02.03.2024

 

ÅRSMØTE:

Alle saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene 20. februar på NSFN sine hjemmesider

Saker til behandling: årsberetning, regnskap med revisorsberetning for 2023, budsjett for 2024, innkomne saker/ forslag på kandidater til styret og utvalg

Premieutdeling med diplomer under årsmøtemiddagen.

For å ha stemmerett må kontingent for 2024 være betalt innen frist satt av NKK. Medlemskontingent betales via «min side»på NKK sin webside Det serveres /kaffe/te/vann og frukt under årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes via E-post senest innen 1. februar 2023

til følgende adresse:

NSFN/V, Mari Viken E-postadresse: mari_viken@hotmail.com

Forslag på kandidater til styret eller andre verv i klubben, sendes valgkomiteen via Epost innen 1. februar 2023, til følgende adresse:

Leder: Cato Brusveen mail:catobrusveen@outlook.com

Styremedlemmer velges for 2 år. 

Følgende er på valg 2024:

Nestleder: Jon Bjarne Onsøien

  • Styremedlem: Kristian Johnsen

Varamedlemmer velges for 1 år.

 Følgende er på valg:

  • Varamedlem: Jon Erling Skåtan
  • Varamedlem: Gunn Anita Totland

 Revisor velges for 1. år:

Følgende er på valg: Kent Idar Vermundsberget

Vararevisor velges for 1.år

Følgende er valg: Kristin Hansen

 

Verv oppgave Navn Valgt På valg Varighet
Styremeddlem Leder Tom Rune Lund  2023 2025 2 år
Styremedlem Nestleder Jon B. Onsøien  2022 2024 2 år
Styremedlem kasserer Renate Sørensen 2023  2025 2 år
Styremedlem Kristian Johnsen  2022 2024 2 år
Styremedlem Kent Støkket  2023  2025 2 år
Styremedlem sekretær Mari Viken 2023 2025 2 år
1.varamedlem Jon Erling Skåtan  2023  2024 1 år
2.varamedlem Gunn A. Totland  2023  2024 1 år
Revisor Kent Idar vermundsberget  2023  2024 1 år
Vara revisor Kristin Hansen 2023 2024 1 år

 

 Valgkomité:  

Leder: Cato Brusveen tlf.+4790928020 mail: catobrusveen@outlook.com

Medlem: Dag Sørensen tlf. +4791129000 mail: 91129000@online.no

Vara: Tom Røine tlf. +4793448473 mail: tom_roine@hotmail.com

Leder valgkomite går ut, internt opprykk: medlem blir leder og et nytt varamedlem velges av årsmøtet

 

Det er booket 20 rom fra 15. mars til 17. mars, dette kan økes ved behov

Priser overnatting:

Enkeltrom kr.1295,- pr. døgn inkludert frokost WIFI og parkering

Dobbeltrom kr. 1495,- pr. døgn inkludert frokost WIFI og parkering

Middag inkl. dessert kr.390,-

Det er tillatt med hunder på rommene, det koster kr. 300 i tillegg

 

Bestilling sendes innen 15. februar til:

NSFN /Knut Østmo mailadresse knut-oes@online.no

Ved bestilling oppgis Navn, mail.adresse og telefonnr. fra dato, til dato, enkeltrom/dobbeltrom, antall voksne og eventuelt barn. Hvor mange som skal delta på årsmøtemiddag

Merk bestillingen ÅRSMØTE 2024

Det er bindende påmelding

Betaling av hotellopphold og årsmøtemiddag skjer ved ankomst Hotell Stav

 Styret ønsker alle velkommen til spesialutstilling, årsmøtet og årmøtemiddag 2024