Bestilling av diplom for premiering på jaktprøver

Bestilling av diplom.

De som ønsker diplomer for jaktprøver de har gått til premiering på, kan bestille disse fra klubben.

Diplomene blir delt ut under årsmøtemiddagen. De som ikke er tilstede kan få diplomet ettersendt mot betaling av porto.

Bestilling sendes på mail til: tomrunelund50@gmail.com, i emnefeltet legg inn Diplom, husk å skrive navn på hunden og registreringsnummeret.

Sendes inn innen 16.januar!