Avlsråd

Avlsrådet har en viktig funksjon i klubbens arbeid med å ivareta våre rasers interesser. Rådet skal hjelpe og veilede medlemmer som ønsker å sette valper på sin tispe eller benytte sin hannhund i avl. Dette er et stort ansvar som ligger ene og alene på oppdretter selv. Avlsrådet sitter inne med mye kunnskap om individene og deres slektslinjer. Klubbens og rådets retningslinjer er helt i tråd med NKK sine retningslinjer. Vår avlspolicy ligger godt forankret i boken «Genetikk, Avl og Oppdrett» av Astrid Indrebø, NKK.

Avlsråd og medlemmer