Årsmøtedokumenter 2024

Årsmøtedokumenter 2024

Årsmøtedokumenter 2024: Signert – Årsmøtereferat NSFN 2024 Årsberetning NSFN 2023 Revisorsberetning signert Budsjett 2024 Forslag på kandidater til styret eller andre verv i klubben 2024. Balanserapport-2023. Resultatrapport_2023  

Les mer