Årets dommer

Kriterier for å få tittelen årets dommer er:

Årets dommer er en påskjønnelse til den dommeren som har dømt flest prøver i et kalenderår 01.01 – 31.12 . Hensikten er å hedre den som har stilt opp mest for andre, og gjort en innsats for klubben.

kriterier:

  • Fastprøver der dommeren dømmer uten selv å stille egen hund teller dobbelt (2 poeng pr. prøve)
  • Fastprøver der dommeren dømmer og stiller egen hund teller enkelt (1 poeng pr. prøve)
  • Bevegelige prøver teller enkelt. (1 poeng pr. prøve)