Årets dame/junior

Premien er en utskåret røy gitt av den Finske Spetsklubben.

  • Dette er en vandrepremie som vinnes for ett år av gangen.
  • I tillegg får beste dame og beste junior et gravert krystallglass.
  • De to beste resultatene fra bevegelig eller fastprøve gjennom et kalenderår fra 01.01. -31.12. er gjeldende.
  • Resultatene hentes fra jaktprøver gjennomført i Norge og godkjent av NKK.
  • Hunden må være norskeid og registrert i NKK.
  • Hundeeier må være medlem av NSFN.

Premiene deles ut på årsmøtet etterfølgende år.

Deltakere må selv sørge for å melde inn resultater.

Om det i fremtiden skulle bli mulig å arrangere NM for damer/junior, vil røya bli satt opp som hovedpremie for ett år av gangen.

 

Deltakere

Damer: Fra fylte 25 år og eldre.

Junior: Som junior regnes deltakere inntil utgangen av det jaktprøveår man fyller 25 år.

 

Hunder

For damer må påmeldt hund være i førers eie, eller tilhøre førers samboer/ektefelle.

For junior må påmeldt hund være i førers eie, eller tilhøre førers samboer/ektefelle, foreldre, besteforeldre eller søsken.

 

Poenglikhet

Damer: ved poenglikhet vinner yngste hund. Ved samme fødselsdato vinner hunden med høyest poeng på en prøve.

Junior: ved poenglikhet vinner yngste hundefører. Ved lik fødselsdato brukes samme kriterier som for damer.

 

Hundeeier/oppdretter er selv ansvarlig for innberetning av resultater til NSFN’s sekretær innen 1. februar hvert år.

Lenke til skjema for påmelding:

https://nsfn.no/wp-content/uploads/2023/03/Pamelding-vandrepremie-Arets-Dame.doc