Kvalifisering til NM-Nordisk Mesterskap

Kvalifiseringsregler til Nordisk Mesterskap 

De 3 beste hundene fra Norsk Mesterskap for Halsende fuglehunder er kvalifisert til Nordisk Mesterskap etterfølgende år.

Fjerde hund og 4 reserver velges ut fra resultat fra de 2 beste resultatene fra jaktprøver arrangert i regi av NSFN frem til 20. april samme år som Nordisk mesterskap arrangeres.

Resultat oppnådd i NM kan telles med.

Ved poenglikhet går den hunden som har oppnådd høyeste enkelt poengsum foran.

Ved fortsatt like resultater rangeres resultat fra fastprøver foran bevegelig prøve.

Ved fortsatt likhet rangeres yngste hund foran.

 

NB!      Husk rabies-vaksinering når Nordisk Mesterskap arr. i Finland.

Husk også mask-tablett når mesterskapet går i Sverige.

 

(Vedtatt av NSFN’s styre 12. juni 2014)