Årets nykommer

Premien er gitt av Tiurbakkens Kennel, eier Kent Støkket.

Premien deles ut første gang på NSFN sitt årsmøte 2022.

  • Premien tildeles nykommere på jaktprøver som starter med egen hund.
  • Begge raser i NSFN konkurrerer om premien.
  • Sammen med premien tildeles det også et diplom.
  • Premien deles ut til odel og eie hvert år.
  • Både Fast og Bevegelige prøver er tellende.
  • Prøveresultater fra kalenderåret (02.01 – 23.12) er tellende.
  • Beste resultat fra en jaktprøve samt 10 poeng for hver prøve som er gjennomført i perioden er gjeldende.

Om 2 hunder ender på samme poengsum vinner den yngste.

Om hundene er like gamle vinner den med beste resultat fra en jaktprøve.

Hundeeier/oppdretter er selv ansvarlig for innberetning av resultater til NSFN’s sekretær innen 1. februar hvert år.

Lenke til skjema for påmelding:

https://nsfn.no/wp-content/uploads/2023/03/Pamelding-Arets-Nykommer.doc